1. Chính sách vận chuyển

  • Đối với hồ cá 3-5 ngày làm việc đối với nội thành TP. HCM, 5-10 ngày đối với ngoại thành
  • Các thiết bị máy móc từ 3-5 ngày.

2. Chính sách bảo hành hồ & các thiết bị

  • Bảo hành hồ cá từ 6-24 tháng (theo thỏa thuận).
  • Máy móc thiết bị từ 7-30 ngày.