• Cây thủy sinh giả giá từ 15.000đ – 50.000đ
  • Đá thủy tinh 15.000đ/bịch
  • Đá sỏi màu 15.000đ/bịch
  • Sứa giả  50.000đ – 100.000đ
  • San hô bó giá tùy theo kích thước

Xem các mẫu hồ cá trang trí: https://hocacanh.vn/ho-ca-trang-tri

Bình luận