Sứ Trắng ( 1 bịch 1kg )

‘- Sứ Trắng được làm từ các nguyên liệu đặc biệt theo công nghệ sinh học và được sử lý theo quy trình rất công phu.
– Có tác dụng giảm thiểu mùi tanh của nước do tác động hóa lọc, vấn đề về tảo sẽ được giảm thiểu và vi khuẩn có hại sẽ được kiểm soát. Đây là một sản phẩm đa năng, không chỉ là bộ phận lọc bình thườn g, nó đích thực là một trong những sản phẩm hữu dụng hàng đầu. Sứ Trắng thích hợp với bể nước hoặc hồ ao, bộ lọc giàn bên ngoài, bộ lọc hộp khép kín, bộ lọc phía trên, bộ lọc tràn, bộ lọc treo nhỏ giọt nhiều lớp và bất kỳ hệ thống lọc nào khác .
– Vấn đề tảo sẽ được giảm thiểu và vi khuẩn có hại sẽ được kiểm soát .
– Sản phẩm còn được biết đến có chức năng tăng cường tác động chữa bệnh trong nước .
– Sản phẩm thích hợp đối với bể nước hoặc hồ ao, bộ lọc giàn mưa bên ngoài, bộ lọc hộp khép kín, lọc tràn trên… và bất kỳ hệ thống lọc ngoài nào khác .

Danh mục: