Vi sinh cho cá, thủy sinh Bacter Power

100.000 

Sản phẩm giúp nước trong hơn và hàng loạt vi sinh vật có trong sản phẩm sẽ phân hủy hết các chất hữu cơ dư thừa gây mùi cho bể cá, tăng cường hệ miễn dịch cho cá. Ngoài ra còn giúp tăng cường chất lượng nền thủy sinh, chất lượng nước, sự phát triển của các loài vi sinh vật cũng những vi khuẩn có lợi có trong lọc