Cá Rồng và hai bệnh thường gặp

Hai bệnh mà cá Rồng thường gặp đó là bệnh đốm trắng và stress. Triệu chứng thường thấy đó là cá có biểu hiện căng thẳng, bơi chậm, không bơi, hoặc cọ mình vào thành bể. Nguyên nhân dẫn tới bệnh gồm những yếu tố sau: + Do bạn thả cá mới mua đột ngột vào bể […]