Tag Archives: lọc bể cá

Bộ lọc bể cá rồng

Bộ lọc bể cá rồng là một phần quan trọng cho một bể cá rồng để giữ cho bể cá luôn luôn sạch và quan trọng là tạo một môi trường sống tốt nhất cho cá rồng  Đối với cá rồng thì hệ thống lọc có giá trị quyết định rất quan trọng ngoài việc xử lý nước […]

Lọc bể cá cảnh

Hệ thống lọc bể cá là một trong những phần quan trọng nhất để duy trì sự cân bằng trong bể nuôi. Các nhà chuyên môn thường phân ra ba loại hệ thống lọc bể cá trong nuôi cá cảnh, mỗi loại đều có những đặc điểm cần phải hiểu rõ để áp dụng vào […]

 
Inline
Hồ Cá Cảnh Dương
Inline
Hồ Cá Cảnh Dương