Thảm Lọc 3D

Kích Thước : 50x50cm .
– Tạo Lượng Lớn Vi Sinh .
– Cung Cấp Oxy .
– Giữ Phân Hiệu Quá .
– Độ Thẩm Thấu Cao .
– Dễ Dàng Vệ Sinh và Có Thể Tái Sử Dụng Nhiều Lần .

Danh mục: