Thông số chi tiết

Ống đỏ
Đường kính ngoài 20mm (độ dày 2.0mm)
Đường kính ngoài 25mm (độ dày 2.0mm)
Đường kính ngoài 32mm (độ dày 2,4mm)
Đường kính ngoài 40mm (độ dày 2,4mm)
Đường kính ngoài 50mm (độ dày 2,4mm)

Co và Lơi dùng dc cho ống đỏ :20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm