1. Hồ mài cạnh dấu keo
  • 40x30x30
  • 60x30x30
  • 80x30x30
 2. Nền
  • Gex xanh (2lít): 120k
  • Gex đỏ (2lít): 120k
  • S-Mekong II (2lít): 50K
 3. Đèn
  • Đèn gác SOBO
  • Đèn kẹp cho hồ 40
 4. CO2
  1. 2kg
  2. 3kg
 5. Lọc: có 2 loại
  1. Lọc tràn trong hồ
  2. Lọc rời
 6. Sứ lọc
 7. Nham thạch
Giảm giá cho các bạn đam mê thủy sinh đặt biệt sv nhé!
Địa chỉ: 212 Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, TP.HCM.
Điện thoại:  0907101516
Email: hocacanh.vn@gmail.com